Systémová ochrana proti škůdcům

Pro firemní zákazníky:

Deratizace Růžička s.r.o. za celou dobu působení na trhu získala cenné zkušenosti v boji proti škůdcům. Tyto pak využívá ke komplexní ochraně objektů našich zákazníků.

Cílem každé naší činnosti v rámci ochrany proti škůdcům je účinné a hospodárné minimalizování nebo odstranění škod škůdci způsobených. Úspěšné dosažení tohoto cíle je závislé na úzké spolupráci mezi firmou Deratizace Růžička s.r.o. a klientem. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, řídíme se zásadami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací ( WHO ; World Health Organization ) s ohledem na integrovanou ochranu proti škůdcům ( IPM; Inegrated Pest Management ), která může zahrnovat kombinaci různých metod ochrany (biologické, fyzikální i chemické).

Každý objekt má svá specifika ochrany. Základem  jsou vždy tyto body.

Prevence - Důkladná analýza kritických bodů v objektu, která vychází naší praxe a ze zkušeností našich techniků.

Monitoring - Pro dosažení nulové tolerance a včasného zjištění škůdce v objektu jsou prováděny pravidelné kontroly vybraných rizikových mist ( HACCP ) .

Dokumentace - Pravidelné předávání informací o stavu servisovaného objektu formou protokolu s výsledkem kontroly, včetně evidence úbytku použitých přípravků, feromonových lapačů, záchytných (živolovných) boxů atd, viz SERVISNÍ KNIHA. Naši smluvní zákazníci mají přístup k výsledkům kontrol přes systém okamžité kontroly OSPC.

Represivní zásah - Pokud dojde přes dodržení předchozích bodů k výskytu škůdce     ( návozem s materiálem nebo zbožím, proniknutím z venku atd. ) rozhodne zasahující technik o technologickém způsobu zásahu, kdy může být použita kombinace výše uvedených metod v souladu s legislativními bezpečnostními normami.

V současné době firma Deratizace Růžička s.r.o. servisuje po celé České republice přibližně 1850 objektů, převážně smluvních partnerů, proto Vám můžeme nabídnout systémovou ochranu proti škůdcům v rámci celé ČR za stejných finančních podmínek.

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.


Odkaz pro přístup do On-Line systému pro smluvní zákazníky.

system OSPC