DERATIZACE " nejen " v PRAZE

Deratizační a dezinsekční služby provádíme NEJEN na území Prahy, ale i v celé ČR            za stejné ceny.

Deratizace Růžička s.r.o. je firma, založená v roce 1992 se výhradně zabývá službami DDD ( Deratizace, dezinsekce, dezinfekce ) a to na vysoce profesionální úrovni. Deratizační a dezinsekční služby provádíme NEJEN na území Prahy.

Také máte problémy s hlodavci?

Myši a potkani jsou přemnožení

Myši i potkani jsou přemnožení. Dopomohla nám k tomu minulá mírná zima, a ani současná to nezachraňuje. Absence dlouhodobých teplot pod bodem mrazu způsobují, že půda nepromrzá do hloubky a nedochází k přirozené redukci populace myší a potkanů. Potkanům hodně pomáháme například neudržovanými dvory činžovních dvorů, nedotaženými rekonstrukcemi a pod. V neposlední řadě život hlodavcům usnadňujeme množstvím vyhozeného kuchyňského odpadu. Škody způsobené hlodavci jsou vysoké. Od rozkousaného vybavení bytů, sklepů a půd, přes znehodnocené potraviny a hlavně zápach a kontaminace trusem. Zbavit se hlodavců definitivně, obvykle není v silách většiny lidí, a hlavně netrvá den.

ŠTĚNICE DOMÁCÍ

Štěnice - problém dneška

V poslední době se množí výskyt nevítaného hmyzu - štěnice domácí ( též štěnice postelní ). Nejčastěji se s nimi můžeme setkat na místech, kde se často mění obyvatelé ( ubytovny, hotely ), ale štěnici si můžeme přivézt z cest i sami.
Štěnice se živí téměř výhradně lidskou krví, a to v noci, proto se zdržuje v postelích, nebo blízko nich. Pokousání hmyzem se může projevit na kůži alergickou reakcí po několika hodinách, ale i dnech. Proto se těžko identifikuje zdroj.
Likvidace štěnice je poměrně složitá a vyžaduje spolupráci klienta. Z důvodu vysoké rezistence štěnic na insekticidy je potřeba využít nejen chemické přípravky, ale i mechanické pomůcky.

stenice domacistenice domacistenice domaci

 

NOVINKA!

Online System Pest Control

Systém na podporu a zkvalitnění celkové dokumentace služeb deratizace. Vhodný pro skladové prostory, obchodní řetězce a provozy s větší náročností.

Jedná se o zpřístupnění výsledků deratizačních kontrol přes webové rozhraní na počítačích, mobilních telefonech nebo tabletech. Webový portál obsahuje plán rozmístění deratizačních nástrah, živolovných staniček a detektorů hmyzu, evidence vyhodnocení servisních zásahů a protokoly o provedené práci.

čárový kód v jedové staničce                        obslužný terminál

OSPC terminalOSPC terminal

 

Firma je členem evropské konfederace CEPA a Sdružení DDD

CEPA logologo sdruzeni DDD

 

Deratizace Růžička s.r.o. - idatabaze.czDezinfekce, dezinsekce, deratizace - idatabaze.cz

Kontaktní informace

Sídlo firmy / fakturační adresa
Zeyerova alej 20
Praha 6 - Břevnov
162 00
Česká republika
IČ:
DIČ:
Datová schránka  ID: ngjiynb

PRVNÍ PRŮZKUM ZAMOŘENÝCH LOKALIT + ZJIŠTĚNÍ ŠKŮDCE - ZDARMA