Deratizace

Dezinsekce - Dezinfekce

Deratizace Růžička

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce – to je firma Deratizace Růžička s.r.o.

Společnost Deratizace Růžička s.r.o.  již od roku 1992 a můžeme Vám tak nabídnout dlouholeté zkušenosti, profesionální přístup a naprostou diskrétnost. Naším revírem jsou bytové domy, hotely, výrobní a skladové haly i nadnárodní obchodní řetězce a to po celé ČR. Ať už Vás trápí jakýkoliv hmyz, hlodavci nebo mikroorganismy.

Zbavíme Vás všech nezvaných hostů. Provedeme monitorování objektu, následný zásah a doporučíme nápravná opatření. Samozřejmě s veškerou dokumentací. Jsme držiteli certifikace podle aktuálních mezinárodních a národních norem.

V boji proti škůdcům jsem jedničky. Pokud vás trápí velcí hlodavci nebo ti, kteří nejsou vidět pouhým okem, obraťte se na nás. Zavolejte nám a my Vám vypracujeme návrh.


Image

DERATIZACE Růžička s.r.o. působí po celé ČR

Deratizační a dezinsekční služby provádíme NEJEN na území hlavního města Prahy (celá ČR).

Deratizace Růžička s.r.o. se zabývá výhradně službami DDD (deratizace, dezinsekce, dezinfekce) na vysoké profesionální úrovni. Deratizační a dezinsekční služby provádíme NEJEN na území hlavního města Prahy, ale i v ostaních částech ČR.

To znamená - ať jste z Aše nebo z Českého Těšína, provede servisní práce za stejných finančních podmínek.

Deratizace
Deratizace

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14.7.2000 „O ochraně...

Více informací
Dezinsekce
Dezinsekce

Povinnost provádět účinnou ochrannou dezinsekci vyplývá  rovněž z  požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14.7.2000 „O ochraně veřejného zdraví“...

Více informací
Dezinfekce
Dezinfekce

Dezinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení  virů, bakterií, mikroorganismů,  pomocí chemických, fyzikálních nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl...

Více informací

Pravidelný servis a služby pro bytová družstva

V poslední době se na nás obracejí předsedové a členové bytových družstev (BD), s otázkou ohledně povinnosti provádění prací DDD ze zákona. Ten neurčuje četnost zásahů ani jiné postupy, ze zákona je pouze důležité a to pro všechny majitele objektů " držet škůdce pod prahem přemnožení" .

V BD a ne jen tam se řeší problém se škůdci až v momentě, kdy se nějací objeví . Ať to  jsou  hlodavci nebo nějaký hmyz. A zde nastupuje naše nová služba, která má BD v tomto pomoci, jak v pravidelných kontrolách sklepních prostor, okolí objektů, odpadového hospodářství , tak i ve formě konzultace a informací ohledně výskytu škůdců v bytech. Pokud Vás naše nová služba zaujala, neváhejte nás kontaktovat a určitě s Vámi vypracujeme podrobný plán pro Váš objekt. Včasná prevence je lepší než pozdní represe.............

Online System Pest Control

Systém na podporu a zkvalitnění celkové dokumentace služeb deratizace. Vhodný pro skladové prostory, obchodní řetězce a provozy s větší náročností.

Jedná se o zpřístupnění výsledků deratizačních kontrol přes webové rozhraní na počítačích, mobilních telefonech nebo tabletech.

Webový portál obsahuje plán rozmístění kontrolních bodů, deratizačních boxů, živolovných boxů a detektorů hmyzu, evidence vyhodnocení servisních zásahů a protokoly o provedené práci.

Deratizace Růžička s.r.o. zavádí cloudové uložiště pro "všechny" své zákazníky

Deratizace Růžička s.r.o. od počátku roku 2020  rozšiřuje svoje služby. Ke službě OSPC ( Online System Pest Control) , která je převážně pro větší společnosti, nebo pro zákazníky s více objekty, zavádíme službu "Cloud  4ALL" . Tato služba, jak je již patrné z názvu,  úplně pro všechny naše zákaznky. Ti mají okamžitý přístup 24/7  ke všem svým dokumentům  ( revizní listy, aktuální mapy kontrolních bodů na objektech, tabulky vyhodnocení zásahů,  servisní knihu atd.). Pokud i VY chcete nepřekonatelný servis, tak nás neváhejte kontaktovat.

CEPA Certified Protocol

CEPA Certified Protocol

Naše společnost se dnem 24.6.2016 stala hrdým držitelem certifikace CEPA Certified Protocol. Certifikaci provedla společnost BUREAU VERITAS na základech normy CEN Standard EN 16636:2015 (ČSN EN 16636). Hlavním cílem certifikace je zvýšení kvality služeb DDD ( systémová ochrana proti škůdcům ).

CEPA Certifikace zaručuje, že služby DDD jsou:

  • poskytovány kvalifikovanými odborníky
  • podle aktuálních mezinárodních a národních norem
  • transparentní
  • zodpovědné k ochraně osob a životního prostředí

Získáním certifikátu jen potvrzuje vysokou úroveň námi poskytovaných služeb.

Potřebujete více informací o našich službách?

Zavolejte nám

Kontaktní formulář pro předběžnou objednávku

Najdete nás také na sociální síti

Image