Atlas škůdců

Potkan

potkan

 • Zbarvení: zbarvení srsti na hřbetě a bocích je šedohnědé, na břiše je srst bělavá. Rezavěji zbarvení jedinci bývají starší, mladé kusy jsou zbarveny tmavě šedě. V poslední době bývají i mutace bílé.
 • Velikost: délka těla dospělého zvířete je v průměru 25 cm, délka ocasu asi 22 cm. Narozené mládě měří 3 cm, dospělí potkani dosahují hmotnosti 300-750 g
 • Délka vývoje: rodí se mlád'ata, která dospějí po 3 měsících. Samice je březí 21 dní, vrhá asi 6x za život ( dle příjmu potravy) 6- 12 mládat.
 • Délka života: 1,5-3 roky
 • Potrava: je všežravý se sklonem k masožravosti, často se u něj objevuje kanibalismus
 • Škody: šíří choroboplodné zárodky, způsobují leptospira, mor, tularemie, listeriozy atd., znečišfují potraviny, poškozují okusem, potrava 20 gr. denně.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: výborně hrabe, plave i pod vodou a šplhá, potřebuje denně pít, chová se tiše, jeden pár potkanů může dát geometricrou řadou do roka až 800 ks jedinců. Má oproti kryse menší uši, které dosahují 1/3 délky hlavy, má menší oči a ocas vždy kratší než tělo. Uplave    800 m, do výšky doskočí 70-80 cm. Dokáže prolézt otvorem o rozměrech 3x3 cm.
 • Způsob likvidace: z preventivních důvodů je třeba zamezit těmto hlodavcům přístup a dostupnost ke zdrojům potravy. Pro regulaci a hubení se systematicky pokládají deratizační boxy s požerovou nástrahou nástrahou, odchytové živolovné boxy, nebo dotykové rodenticidy ve formě pěny.

Myš domácí

myš domácí

 • Zbarvení: Zbarvení je šedavé (žluto-černo-šedé), na břiše světlejší. Spíš vzácně se vyskytují i jiné barevné formy- žlutohnědá, dočerna nebo i bílá.
 • Velikost: délka těla cca 10 cm, ocas má přibližně stejně dlouhý jako tělo.
 • Délka vývoje: březost 3 týdny, mláďata dospívají ve 2 měsících. Samice rodí 8-10x ročně 4-8 mláďat.
 • Délka života: dožívá se 2-4 let.
 • Potrava: myš je všežravec - přednost dává rostlinné stravě. Příjem 3 - 5 g. denně
 • Škody: šíření choroboplodných zárodků, je rezervoárem leptospirozy, salmonelozy, tularemie atd .. - znečištění potravin - poškozování okusem - typický "myší" zápach
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: Žije u lidí, na jejichž přítomnost si rychle zvyká, hnízdív suchých místech, dobře šplhá, skáče a kromě nutných cest za potravou se od hnízda přniš nevzdaluje, stačíjíkživotu 2-8 m2o Bez vody vydrží i několik dnů, na každé noze pět prstů, protáhlý čenich, velké uši, oči velikosti korálků,
 • Likvidace: omezení zdrojů potravy, znepřístupnit prostupy do budov ( kartáče na dveře, prostupy eltroinstalace , praskliny ve zdech atd.) . Dále pak opakované cyklické položení deratizačních boxů s nástrahou + kontrola a pravidelné doplňování, nebo dotykové rodenticidy ve formě pěny. Obměna nástrah ( účinných látek).

Krysa obecná

krysa obecná

 • ​Zbarvení: různé, černé, šedé, někdy i šedohnědé s černými pesíky či hnědé, břicho je vždy světlejší nebo i bílé.
 • Velikost: velikost těla dospělého zvířete asi 14-20 cm, délka ocasu asi 22 cm. Ocas je vždy delší než tělo, má větší oči a uši než potkan, uši 25 mm.
 • Délka vývoje: krysa dospívá asi po 3 měsících, vrhá po 20-24 dnech březosti průměrně 4-10 mládota to asi 3-6x do roka, laktace 3 týdny.
 • Délka života: 2-3 roky, maximálně 4 roky.
 • Potrava: dává přednost rostlinné stravě, ale byl popsán i kanibalismus.
 • Škody: je přenašečem choroboplodných zárodků, znehodnocuje potraviny a jiné zásoby a škodí okusem.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: krysa se chová na rozdrt od potkana hlučně, lépe šplhá než potkan, je hbitější, pohyblivější. Žije v blízkosti člověka, dává přednost vyšším poschodím a sušším, špatně přístupným místům, jako dřevěné trámy, často se objevuje např. v hospodářských budovách, sýpkách, skladech. Příjem potravy až 15 9 denně, může být rezervoár leptospiróz, salmonelózy, tularemie, Iymfocitární choriomeningitidy.
 • Způsob likvidace: - omezení zdrojů potravy a přístupových cest - systematické položení deratizačních boxů s požerovou nástrahou + následné kontroly a doplňování nástrahy, ošetření venkovní zóny.

Štěnice

štěnice

 • Zbarvení: tělo má většinou červenohnědého zbarvení, někdy s odstíny od žluté do hnědé.
 • Velikost: má ploché, oválné, 4-8 mm dlouhé a 3-4 mm široké tělo. Samička má konec zadečku široce oválný, sameček poněkud kuželovitý.
 • Délka vývoje: proměna nedokonalá. Samička klade denně asi 5, za život celkem 150-500 oválných, běložlutých, asi 1 mm dlouhých vajíček. Z vajíček se podle teploty za 1-4 týdny (při pokojové teplotě za 21-22 dní) líhnou larvy podobné dospělým štěnicím, které již sají krev, vydrží až 60 dnů hladovět. Larva se po sání svléká a při 5. svlékání se mění v dospělý hmyz. Nymfální vývoj 40 dní při 22°C.
 • Potrava: je nejrozšířenějším cizopasníkem člověka, neboť se vyskytuje na celém světě. Živí se však i krví teplokrevných zvířat, jako drůbeže, vlaštovek, myší, netopýrů apod
 • Škody: bodání způsobuje bolestivé svědivé pupeny, štěnice též mohou přenášet choroboplodné zárodky.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: je noční živočich, žije převážně v ložnicích a při silném zamoření je cítit charakteristický zápach. Doba sání 5-10 min. Jedno nasátí za 8 dní při 20 °C. Může hladovět až 35 týdnů, při teplotě pod 9°C po potravě nepátrá.
 • Způsob likvidace: důkladná hygiena a úklid,. Chemická likvidace: postřik, ULV formulace či fumigace (plynování).

Blecha domácí

blecha domácí

 • Zbarvení: podle stáří a nasátí krve - žluté, rezavé až hnědočerné.
 • Velikost: vajíčko 0,5 mm, larva 1,5 - 5 mm, dospělec je 2-3,7 mm velký - bezkřídlý, ze stran zploštělého, silně chitinizovaného těla se skákavýma nohama.
 • Délka vývoje: proměna dokonalá, vývoj vajíčka trvá mezi 2-7 dny, larvální vývoj trvá obvykle 7-1 8 dní, stadium kukly trvá 1-2 týdny, od vajíčka po dospělce 4-6 týdnů.
 • Délka života: dospělá blecha žije cca 3 měsíce, ale i mnohem déle, až 1 rok.
 • Potrava: dospělci sají krev na domácích zvířatech jako psech nebo králících, dále na synantropních hlodavcích nebo i některých divokých zvířatech a lidech, larvy se živí prachem v hnízdech a trusem dospělců.
 • Škody: přenos choroboplodných zárodků, sání krve dráždí pokožku a svědí.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: blechy vydrží hladovět více než rok a čekat tak na svého hostitele. Samice klade po každém nasátí 4-8 vajíček, za celý život je to několik set, vajíčka jsou kladena mimo hostitele, většinou do jeho hnízda - zvířecí "pelíšky", postele, ptačí hnízda. Larva se 3x svléká. Mohou skákat 30cm do dálky a 10cm do výšky.
 • Způsob likvidace: prevence - důsledné vysávání a čistota, soustředit se na zdroj výskytu blech, opakovaná aplikace i nesetikticidu - postřik, ULV formulace, plynování.

Klíště obecné

klíště

 • Zbarvení: hnědé až hnědočerné, šedé.
 • Velikost: samci 2 mm, samice 4 mm - při nasátí až 11 mm.
 • Délka vývoje: vývoj probíhá přes vajíčko (několik týdnů), larvu 6 týdnů (šestinohá), nymfu a dospělé klíště - imago (osminohé). Celková délka vývoje je několik měsíců až let.
 • Délka života: dospělce až 2 roky.
 • Potrava: dospělíjedinci a nymfy sají krev na svých hostitelích.
 • Škody: může být významným přenašečem některých závažných onemocnění jako je klíšfová encefalitida, Iymeská nemoc a další choroboplodné zárodky.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: vyskytují se na křovinatých a v zastíněných místech, zejména na okrajích lesů (předn.listnatých), parků s vlhkostí větší než 80 %. Během roku bývají patrná dvě maxima výskytu - v květnu a v září. Hostitele vyhlíží z výšky max. 40 cm a při kontaktu se snaží předním párem nohou přichytit. Vývoj klíštěte uvnitř budovy není možný kvůli suchému prostředí.
 • Způsob likvidace: velice důležitá je prevence - pestré oblečení, použití repelentů, aplikace plošného insekticidního postřiku s ohledem na životní prostředí a další necrtové členovce a živočichy (dětské tábory, atd.).

Veš dětská

veš dětská

 • Zbarvení: podle barvy kůže napadeného člověka od šedobílé do hnědočerné.
 • Velikost: 1,6-4 mm, zadeček má protáhlý bez postranních přívěsků, oči malé, ale zřetelné, všechny nohy přibližně stejně silné. Přívěsek na chodidlech malý.
 • Délka vývoje: proměna nedokonalá, 6- 12 dní, vajíčko 7 dní - pod 22 oe se nevyvíjí, nymfální stadium 6- 12 dní.
 • Délka života: 3-5 týdnů.
 • Potrava krev
 • Škody: sání je bolestivé a svědivé, výkaly slepují vlasy, mohou přenášet skvrnivku i jiné nebezpečné nemoci.

Charakteristické znaky a zajímavosti:

 • hnídy jsou přilepeny k vlasu a jdou odstranit pouze mechanicky
 • navzdory názvu ži'le ve vlasech lidí bez ohledu na jejich věk
 • cizopasí pouze na idech, na zvířatech cizopasí jejich příbuzné druhy
 • samička klade denně 3-4 hnídy, za celý svů·\ život naklade samička 140- 150 vajíček, z hníd se za normálních podmínek líhnou arvy za 4-1 O dní, vývoj od larvy do vajíčka po dospělce trvá 12-26 dní, nejkratší doba za, kterou může proběhnout celý vý,voj je 17 dní.
 • Ustroií sací a bodavé, každé 2 hodiny saje 1-1,5 m krve.
 • Na chodidle má jeden hákovitý dráp, který s prstovitým výběžkem holeně vytváří jakési příchytné klíšfky (uchycení na vlasech či chlupech).

Způsob likvidace: - důsledná hygiena za použití speciálních přípravků


Rus domácí

rus domácí

 • Zbarvení: barva těla je špinavě žlutá až světle hnědá, tykadla a nohy jsou žluté. Nohy jsou porostlé ostnatými chlupy.
 • Velikost: sameček je o něco menší než samička, jejíž délka bývá až 14 mm
 • Délka vývoje: po oplození silně zduří zadeček samičky a počíná vývin vaječného pouzdra, které obsahuje 16-56 vajíček. Pouzdro (ootéka) se stále vysunuje ven ze zadečku, po jeho odloženi počnou vylézat malé nymfy. Samička vytváří za svůj život 7ooték. Než nymfy (2-1 O mm) dospějí, svlékají se šestkrát. Při nižších teplotách trvá celý vývoj nymfy do dospělého stadia přibližně 240-250 dní. Za zvláště příznivých podmínek při teplotách kolem 30°C (v pekárnách a mlékárnách) trvá tento, vývoj 2,5 až3 měsíce.
 • Délka života: 6 měsíců až 1 rok (v laboratorních podmínkách).
 • Potrava: všežravec.
 • Škody: znehodnocení potravin, možný přenos 12 parazitických červů, 23 druhů plísní, 100 druhů bakterií-původci onemocnění - kulhavka, antrax, tyfus, paratyfus, úplavice,hepatitida, TBC, salmonelóza, při přemnožení nepříjemný zápach.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: rus domácí je noční živočich, dokáže lézt i po skleněném povrch, uběhne za vteřinu až 30 cm. Nymfa vydrží hladovět až 6 týdnů. Vyvinutá křídla dospělých jedinců slouží pouze ke zbrzdění prudkého dopadu při seskoku z vyšších míst.
 • Způsob likvidace: opakovaně: postřik, plynování, požerová nástraha, monitorovací lepy. Důležitá je prevence - úklid, správné skladování potravin

Šváb obecný

šváb obecný

 • Zbarvení: dospělý hmyz je tmavohnědé barvy, krovky u samců jsou hnědé s červenavou žilnatinou, dosahují skoro ke konci zadečku, na konci jsou zaokrouhlené. U samiček jsou krovky zkráceny a jsou jednobarevné. Chodidla jsou načervenalá, nohy celkem dlouhé, otrněné, a to zvláště holeně. Tykadla jsou dosti silná, delší než tělo.
 • Velikost: 21-28 mm.
 • Délka vývoje: proměna nedokonalá. Samice nosí vajíčka ve vaječném pouzdru asi 5 dnů, pak je odloží na příhodné místo a asi za 90 dní se počnou líhnout larvy. Ty se 6x svléknou a poté se ukončí vývoj v dospělý hmyz (imago). Celý vývoj od vajíčka po dospělce trvá 1 rok při 25 °C.
 • Délka života: max. 9 měsíců - při 20 o C a 2 měsíce při 30 °C
 • Potrava: všežravec.
 • Škody: znečišfuje potraviny svými výkaly a mohou tak přenášet nakažlivé choroby, patogenní zárodkY (Salmonella), roztoče. Typický je pro ně nepříjemný zápach (z dorsálních žláz).
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: šváb je noční živočich, kteryvyhledává tmavá, vlhká a chladná místa, křídla u samců jsou delší než u samiček, ale nelétá. Je schopen dlouho hladovět.
 • Způsob likvidace: chemická likvidace - aplikace formou postřiku, ULV technologie, fumigace, požerové nástrahy či položení lepových pastí nebo - pouze jako monitoring. Nutný opakovaný insekticidní zásah. Důležitá je prevence - udržování hygieny, zaslepení možných přístupových cest a zaslepení netěsností např. mezi dlaždičkami atd.

Moucha domácí

moucha domácí

 • Zbarvení: vajíčko - bílé, larva - namodralá - bělavá, kukla - hnědě zbarvené puparium, dospělec - hruďšedivá se čtyřmi černými pásky.
 • Velikost: vajíčko - 1 mm,larva -10 mm, kukla - 6-8 mm, dospělec - 6-8 mm.
 • Reprodukce: samice produkuje 600- 2000 b~ých vajíček ve snůškách po 100-150vajíčkách.
 • Délka života - vývoj: vajíčko 1-3 dny, larvární stadium - 1 týden, od vajíčka po dospělce 1 až 3 týdny, dospělec 3 měsíce.
 • Potrava:
 • Škody: přenosem původců různých onemocnění
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: je to nejběžnější a nejhojnější moucha v domácnostech, stáj ích, obchodech, provozovnách i nejrůznějších skladech. Celkový počet vajíček od 1 samičky může dosáhnout až 2000 kusů. Vývoj much probíhá v různých hnijících organických hmotách.
 • Způsob likvidace: vzhledem k vysoké rezistenci a rychlosti rozmnožování je obzvláště naléhavá prevence: pravidelné odstraňování odpadků, důkladná mechanická očista ve chlévech atd. Před vnikáním much do objektů chráníme okna pletivem nebo sítí. K likvidaci pak aplikaci formou postřiku, UlV technologie, nátěru, elektrické lapače, mucholapky, nástrahy. Aplikace je vždy třeba opakovat. Při aplikaci je vždy nutné ošetřit prostory venkovní fasády a dále zdroj výskytu much asanovat larvicidem.

Octomilka velká

octomilka velká

 • Zbarvení: žlutohnědé s červenýma očima. Zadeček tmavý se žlutými okraji článků je poměrně robustní. Křídla široká, v klidu složená na zadečku, který jen málo přečnívají.
 • Velikost: vajíčka jsou oválná, bílá, velká kolem 0,5 mm. Larvy jsou protáhlé, vzrostlé, až 8 mm velké, se zakrnělou hlavou. Dospělec je 3-4 mm dlouhý.
 • Délka vývoje: z vajíček se za 3 dny líhnou larvy, které se za 3 týdny zakuklí, dospělí jedinec se líhne po 5-10 dnech dle okolní teploty
 • Délka života: dospělce 2-9 týdnů
 • Potrava: živí se tlejícími materiály(alkohol, ocet, ovocné šfávy, poškozené ovoce, kvasící pivo, víno, apod.
 • Škody: snižují jakost potravin svou přítomností (Iarvy, uhynulé mušky) a jsou hygienicky podezřelé. Mušky sedají na odpady a výkaly, stejně jako na potraviny. Mohou přenášet baktérie, plísně, hniloby i kvasinky.
 • Charakteristické znaky a zajímavosti: cítí pach tlejících potravin na velkou vzdálenost, po vylíhnutí klade samička 350 vajíček cca 15 dní.
 • Způsob likvidace: v domácnostech - časté větrání, průvan, důkladná čistota včasná likvidace odpadků, hnijícího ovoce a jiných zbytků potravin. Řádně uzavírat kontejnery na odpadky, často je vyprazdňovat a čistit.
 • Chemická likvidace: formou postřiku, ULV technologie či fumigace.
 • Mechanická likvidace: feromonové lapče, elektrické lapče

Najdete nás také na sociální síti

Image