Dezinsekce

SKLADIŠTNÍ A HYGIENIČTÍ ŠKŮDCI – dezinsekce

Povinnost provádět účinnou ochrannou dezinsekci vyplývá  rovněž z  požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14.7.2000 „O ochraně veřejného zdraví“. S ohledem na různorodost objektů a budov  nelze vyloučit, přítomnost těchto  škůdců typických pro mnoho provozů. K nejčastějším hygienickým a skladištním  škůdcům  patří:

 1. švábi (Blattidea sp.)
 2. mravenci (Formicoidea sp.)
 3. zavíječi (Pyralidae sp.)
 4. octomilky (Drosophilidae sp.)
 5. potemníkovití (Tenebrionidae sp.)
 6. kožojedovití  (Dermestidae sp.)
 7. mouchovití (Muscidae sp.)
 8. cvrčci (Grylloidea sp.)

apod.

Během roku však může dojít k ojedinělému, někdy masivnímu, výskytu hmyzu z okolí, například střevlíci, ploštice a podobně.

Dále také v letních měsících provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.

Potřebujete více informací o našich službách?

Zavolejte nám

METODIKA NÁMI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb. Dále pak řízenou směrnicí evropské unie EN16636:2015 transformovanou do ČSN EN 16636.

Provádíme průběžné monitorování výskytu škůdců v objektu, vyhodnocujeme případný odchyt a následně provedeme včasný dezinsekční zásah. K tomu jsou používány různé typy feromonových lapačů, elektrických lapačů hmyzu (viz.obr.) pastí a detektorů. Vlastní zásah (aplikace insekticidů) je prováděn již cíleně na určený druh. Používané insekticidy se musí volit dle požadavku prostředí v různých formulacích (popraš, postřik, aerosol, dým, požerové nástrahy, insekticidní laky apod.).

Preventivní ošetření některých vybraných prostor objektu je prováděn postřikem maximálně dvakrát do roka, aby nedocházelo ke zbytečné  chemizaci prostředí a kontaminaci lidí a surovin.

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HMYZÍCH ŠKŮDCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

 • průběžné monitorování výskytu a vyhodnocování výskytu hmyzu
 • represivní zásahy při avizovaném výskytu návozem zamořeného zboží apod. 
 • pravidelné informování o provedených pracech formou předaných certifikátů o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám

Štěnice - problém dneška

Štěnice - problém dneškaV poslední době se množí výskyt nevítaného hmyzu - štěnice domácí ( též štěnice postelní ). Nejčastěji se s nimi můžeme setkat na místech, kde se často mění obyvatelé ( ubytovny, hotely ), ale štěnici si můžeme přivézt z cest i sami.
Štěnice se živí téměř výhradně lidskou krví, a to v noci, proto se zdržuje v postelích, nebo blízko nich. Pokousání hmyzem se může projevit na kůži alergickou reakcí po několika hodinách, ale i dnech. Proto se těžko identifikuje zdroj.
Likvidace štěnice je poměrně složitá a vyžaduje spolupráci klienta. Z důvodu vysoké rezistence štěnic na insekticidy je potřeba využít nejen chemické přípravky, ale i mechanické pomůcky.  Více viz. atlas škůdců

Švábi, Rusi

Švábi, RusiHmyzí škůdce rus domácí nebo šváb obecný se vyskytuje převážně v gastronomických provozech, ale můžeme ho nalézt i doma v kuchyni. U nás můžeme najít převážně rusa domácího. Potravou jsou pro šváby nebo rusy téměř veškeré potraviny v domácnosti - ovoce, zelenina, pečivo, zbytky tuků nebo maso. Rus je aktivné hlavně v noci. Během dne se schovává v temných spárách, za dlaždčkami a podobně. V případě výskytu je nutný zásah v celém objektu, ne jen v místech, kde byl pozorován. Stejně jako při hubení štěnice, je při hubení švábů potřebná součinost prací majitele nebo provozovatele. Více viz. atlas škůdců

Najdete nás také na sociální síti

Image