Dezinfekce

 • Dezinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje.
 • Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv).
 • Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.
 • Cílem dezinfekce je odstranění patogenních mikrobů, které by mohly způsobit onemocnění přítomného jedince.

Způsoby dezinfekce

 • ochranná dezinfekce: provádíme ji bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy. Je důležitou součástí komplexních hygienických opatření. Samozřejmě za Vás hlídáme i čas, ve kterém je nutné provést ochrannou dezinfekci opakovaně.
 • ohnisková dezinfekce: jejím cílem je zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem (bacilonosičem) do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné dezinfekce.
 • preventivní dezinfekce

Potřebujete více informací o našich službách?

Zavolejte nám.

Covid 19 ( SARS - CoV-2) všude kam se podíváš!!!! 8.10.2020

 • Již půl roku, néjen naši republiku, ale celou planetu, obklopuje koronavir " Covid19".
 • Informace ohledně jeho původu, léčby, příznacích atd. se velice liší a přinášejí do věci mnoho spekulací.
 • Naše společnost nynÍ servisuje okolo cca 1800 objektů a celkem na 1/3 provádíme ohniskové nebo průběžné dezinfekční zásahy, dle přání zákazníků a dle potřeby při výskytu pozitivních případů .
 • Používáme přípravky , které máme dlouholetě vyzkoušené. Pro nás " DEZINFEKCE" neni cizí, pro jednoho z velkých zákazníků, provádíme mnoho let dezinfekční zásahy, jka preventivního, tak represivního rázu.
 • Top jsou pro nás přípravky od společnosti Shülke , které kupujeme přes 2 naše hlavní dodavatele materiálu .
 • Vás prosíme o zachování racionálního chování a přejeme všem přečkat  ve zdraví.
 • V případě jakýchkoliv dotazů , nás neváhejte kontaktovat.

Najdete nás také na sociální síti

Image