Dezinfekce

  • Dezinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje.
  • Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv).
  • Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.
  • Cílem dezinfekce je odstranění patogenních mikrobů, které by mohly způsobit onemocnění přítomného jedince.

 

Způsoby dezinfekce

  • ochranná dezinfekce: provádíme ji bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy. Je důležitou součástí komplexních hygienických opatření. Samozřejmě za Vás hlídáme i čas, ve kterém je nutné provést ochrannou dezinfekci opakovaně.
  • ohnisková dezinfekce: jejím cílem je zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem (bacilonosičem) do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné dezinfekce.
  • preventivní dezinfekce

 

 

Covid 19 ( SARS - CoV-2) všude kam se podíváš!!!! 8.10.2020

Již půl roku, néjen naši republiku, ale celou planetu, obklopuje koronavir " Covid19".

Informace ohledně jeho původu, léčby, příznacích atd. se velice liší a přinášejí do věci mnoho spekulací.

Naše společnost nynÍ servisuje okolo cca 1800 objektů a celkem na 1/3 provádíme ohniskové nebo průběžné dezinfekční zásahy, dle přání zákazníků a dle potřeby při výskytu pozitivních případů .

Používáme přípravky , které máme dlouholetě vyzkoušené. Pro nás " DEZINFEKCE" neni cizí, pro jednoho z velkých zákazníků, provádíme mnoho let dezinfekční zásahy, jka preventivního, tak represivního rázu.

Top jsou pro nás přípravky od společnosti Shülke , které kupujeme přes 2 naše hlavní dodavatele materiálu .

Vás prosíme o zachování racionálního chování a přejeme všem přečkat  ve zdraví.

V případě jakýchkoliv dotazů , nás neváhejte kontaktovat.