Dezinfekce

  • Dezinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje.
  • Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv).
  • Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.
  • Cílem dezinfekce je odstranění patogenních mikrobů, které by mohly způsobit onemocnění přítomného jedince.

 

Způsoby dezinfekce

  • ochranná dezinfekce: provádíme ji bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy. Je důležitou součástí komplexních hygienických opatření. Samozřejmě za Vás hlídáme i čas, ve kterém je nutné provést ochrannou dezinfekci opakovaně.
  • ohnisková dezinfekce: jejím cílem je zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem (bacilonosičem) do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné dezinfekce.
  • preventivní dezinfekce