Haccap

HACCP - (Hazard analysis and critical control points)

Dovolte nyní se krátce zmínit o HACCP. Tato zkratka skrývá opatření, významně ovlivňující v zemích EU v potravinářském průmyslu činnost související s DDD. Státy EU tímto chtějí zaručit, že na trhu budou výrobky nezávadné pro člověka. Proto byla vydaná tzv. Direktiva o hygieně a potravinách dne 14.7.1993, vedená pod značkou 93/43/EEC v oficiálních listech EU. Zde je mimo jiné uvedeno, jakými organizačními postupy zajistí příslušné orgány členských států EU kontrolu výrobních postupů při zpracování potravin a určuje povinnost inspekčních návštěv potravinářských provozů.

Direktiva výslovně uvádí dodržovat principy známé jako HACCP uvedené v pěti krátkých odstavcích.

 • analýza potenciálního nebezpečí a posouzení jeho závažnosti a rizik pro potraviny v průběhu zpracovatelských operací
 • identifikace bodů (míst) v těchto operacích, ve kterých mohou nastat rizika pro potraviny
 • rozhodnutí, které z identifikovaných bodů jsou kritické pro bezpečnost potravin – „kritické body“
 • uskutečnění efektivních ochranných a monitorovacích opatření v těchto kritických bodech
 • sledování rizik pro potraviny, kritických bodů, ochranných a monitorovacích postupů periodicky a kdykoliv se změní zpracovatelské postupy

Servisní kniha obsahuje: 

 • rozsah prací
 • specifikace technologických postupů a nápravná opatření
 • analýza trendů rizikových míst
 • certifikáty , osvědčení, povolení
 • bezpečnostní listy k přípravkům
 • mapa aktuálního rozmístění kontrolních a monitorovacích bodů
 • evidence stavu deratizačních boxů a feromonových lapčů - OSPC
 • protokol o zásahu

Najdete nás také na sociální síti

Image