Pro firemní zákazníky

Systémová ochrana proti škůdcům

Pro firemní zákazníky:

Deratizace Růžička s.r.o. za celou dobu působení na trhu získala cenné zkušenosti v boji proti škůdcům. Tyto pak využívá ke komplexní ochraně objektů našich zákazníků.

Cílem každé naší činnosti v rámci ochrany proti škůdcům je účinné a hospodárné minimalizování nebo odstranění škod škůdci způsobených. Úspěšné dosažení tohoto cíle je závislé na úzké spolupráci mezi firmou Deratizace Růžička s.r.o. a klientem. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, řídíme se zásadami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací ( WHO ; World Health Organization ) s ohledem na integrovanou ochranu proti škůdcům ( IPM; Inegrated Pest Management ), která může zahrnovat kombinaci různých metod ochrany (biologické, fyzikální i chemické).


Každý objekt má svá specifika ochrany. Základem  jsou vždy tyto body.

Prevence

Důkladná analýza kritických bodů v objektu, která vychází naší praxe a ze zkušeností našich techniků.

Monitoring

Pro dosažení nulové tolerance a včasného zjištění škůdce v objektu jsou prováděny pravidelné kontroly vybraných rizikových mist ( HACCP ) .

Dokumentace

Pravidelné předávání informací o stavu servisovaného objektu formou protokolu s výsledkem kontroly, včetně evidence úbytku použitých přípravků, feromonových lapačů, záchytných (živolovných) boxů atd, viz SERVISNÍ KNIHA. Naši smluvní zákazníci mají přístup k výsledkům kontrol přes systém okamžité kontroly OSPC.

Represivní zásah

Pokud dojde přes dodržení předchozích bodů k výskytu škůdce     ( návozem s materiálem nebo zbožím, proniknutím z venku atd. ) rozhodne zasahující technik o technologickém způsobu zásahu, kdy může být použita kombinace výše uvedených metod v souladu s legislativními bezpečnostními normami.


V současné době firma Deratizace Růžička s.r.o. servisuje po celé České republice přibližně 1850 objektů, převážně smluvních partnerů, proto Vám můžeme nabídnout systémovou ochranu proti škůdcům v rámci celé ČR za stejných finančních podmínek.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.


Odkaz pro přístup do On-Line systému pro smluvní zákazníky.

system OSPC

Potřebujete více informací o našich službách?

Zavolejte nám

CEPA Certified Protocol

CEPA Certified Protocol

Naše společnost se dnem 24.6.2016 stala hrdým držitelem certifikace CEPA Certified Protocol. Certifikaci provedla společnost BUREAU VERITAS na základech normy CEN Standard EN 16636:2015 (ČSN EN 16636). Hlavním cílem certifikace je zvýšení kvality služeb DDD ( systémová ochrana proti škůdcům ).

CEPA Certifikace zaručuje, že služby DDD jsou:

  • poskytovány kvalifikovanými odborníky
  • podle aktuálních mezinárodních a národních norem
  • transparentní
  • zodpovědné k ochraně osob a životního prostředí

Získáním certifikátu jen potvrzuje vysokou úroveň námi poskytovaných služeb.

Najdete nás také na sociální síti

Image